STATUS KUO GRAPHICS AND BRANDING IDENTITY
       
     
DB_backyardbowl16061meikoarquillos.jpg
       
     
DB_backyardbowl16063meikoarquillos.jpg
       
     
JOLIET-statuskuo-2617.jpg
       
     
STATUS KUO GRAPHICS AND BRANDING IDENTITY
       
     
STATUS KUO GRAPHICS AND BRANDING IDENTITY

Brand Identity, Graphic & Signage design for Status Kuo Restaurant

Branding, Logo, Graphic Design

DB_backyardbowl16061meikoarquillos.jpg
       
     
DB_backyardbowl16063meikoarquillos.jpg
       
     
JOLIET-statuskuo-2617.jpg